Pages

Sunday, June 16, 2013

(စိန္မဂၤလာ) အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း(ရန္ကုန္)

အိမ္ၿခံေၿမႏွင္႔ ပက္သက္လာလွ်င္ ေအာက္ပါလိပ္စာႏွင္႔ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

အမွတ္( ၂၃-၂၅) (၅ လႊာ) ရန္ကင္းလမ္း ၊ေၿမနီကုန္း၊
ဖုန္း = 01 . 569818 - 09730 37754 - 0944 8011676