Pages

Monday, June 10, 2013

ကုိမင္းမင္း အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း- လသာသီးသန္႔ (ရန္ကုန္)

အိမ္ၿခံေၿမ ကိစၥႏွင္႔ ပက္သက္လာလွ်င္ ေအာက္ပါလိပ္စာႏွင္႔ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

အမွတ္(71/73)  ပထမထပ္ ၊ 21 လမ္း ၊ လသာၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္
ဖုန္း =09430 82345 - 09730 51524