Pages

Sunday, June 16, 2013

ပန္းေသာ္တာ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း( ရန္ကုန္ )

ပန္းေသာ္တာ  အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း( ရန္ကုန္ )
ဖုန္း = 09420 76256 – 0950 55522 သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ေရာင္းမည္

၁)   ဗိုလ္ခ်ိဳလမ္း(ဗဟန္း)                               90’x90’        3RC,7MB                               25,000 သိန္း 
၂)   ဗိုလ္ခ်ိဳလမ္း(ဗဟန္း)                               200’x155’     1RC                                     1Sq.ft-၅ သိန္း
၃)   သံလြင္လမ္း                                          80’x125’      1RC,7MB                               28,000 သိန္း
၄)   ဟိုတယ္(ဗဟန္း)                                    214’x140’     35Rms(above)                       70,000 သိန္း
၅)   ဟိုတယ္(ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္)                                        50Rms(above)                       30,000 သိန္း
၆)   ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္းကြန္ဒို(ဗိုလ္တစ္ေထာင္)   50’x50’                                                      2,500 သိန္း
၇)   ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း(ဗဟန္း)                    0.25ဧက      2RC                                       40,000 သိန္း
၈)   အင္းလ်ားရိပ္သာလမ္း                             80’x70’        2RC(NEW)                             25,000 သိန္း
၉)   မအူပင္လမ္း(စမ္းေခ်ာင္း)                         18’x70လ     2B,2Toilets, Bath-Tub               1,400 သိန္း
၁၀) သာေကတ                                           20’x60’        ဂရံ                                             320 သိန္း

ငွားမည္

၁)   စမံုလမ္းကြန္ဒို(ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္)                   1500 Sq.ft,2MB,အဆင့္ျမင့္ျပင္ ကားပါကင္ေကာင္း        10 သိန္း
၂)   ေအာင္ေျမသာစည္လမ္း(ကမာရြတ္)       90’x90’ 2&half RC 4MB,4B                               6,000 သိန္း
၃)   ၁၀မိုင္                                             120’x120’ 2RC                                                6,000 သိန္း