Pages

Friday, July 5, 2013

လံုျခံဳေရးစနစ္ပါ ေျမဂရန္သစ္မ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းက အိမ္ျခံေျမေလာကအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားႏိုင္

Real Estate And Software Development Agency
 
ရန္္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ လံုျခံဳေရးစနစ္ပါရွိေသာ ေျမဂရန္သစ္မ်ားကို စတင္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ရာ အိမ္ျခံေျမေလာက အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားႏိုင္ေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။ ပံုမွာ၀ယ္လိုအားလိုက္ေနသည့္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ကို အေပၚစီးမွ ေတြ႕ရစဥ္။
ဓာတ္ပံု - ေကာင္းထက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ေျမစီမံခန္႔ ခြဲမႈဌာနမွလံုျခံဳေရးစနစ္ ပါရွိသည့္ ဂရန္သစ္မ်ား ထုတ္ေပး ေတာ့မည္ဆုိျခင္းက အိမ္ျခံေျမေလာက အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈပိုမိုခိုင္မာ၍ အ႐ႈပ္အရွင္းကင္းေစေသာ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုင္းခြန္ေနာင္ အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"စည္ပင္ကအခုလိုေျမဂရန္ေတြကို ပံုစံသစ္တစ္မ်ဳိးနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အခ်က္က အိမ္ျခံေျမေလာကအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္ေကာင္းႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ဒီစနစ္က လံုျခံဳေရးစနစ္ ပို ေကာင္းေအာင္လုပ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမဂရန္တုေပၚ ေပါက္တာ ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ေျမပိုင္ဆိုင္မႈန႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥအ႐ႈပ္အရွင္းေတြ နည္းသြားမယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြလည္း ပိုခိုင္မာမႈရွိလာ မယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြင္းရွိ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းမတိုင္မီ ေျမ အေထာက္အထားႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုစစ္ေဆးရာတြင္ ပိုမို၍ လံုျခံဳခိုင္မာမႈရွိေသာဂရန္စနစ္သစ္ ေၾကာင့္ ပိုမိုလြယ္ကူအဆင္ေျပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ၎ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္၌ေျမေဈးမ်ား တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာျခင္းကတစ္နည္းအားျဖင့္ ပိုင္ရွင္မ်ားကိုေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အမည္ေပါက္လက္၀ယ္ ရွိေစရန္ ပိုမို တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္လာေစေၾကာင္း ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္က ၎အျမင္ကို ေျပာသည္။

"ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအ႐ႈပ္အရွင္းေတြက အထူးသျဖင့္အေမြဆိုင္ေတြမွာျဖစ္တတ္တယ္၊ အထူးသျဖင့္ ပထမပိုင္ရွင္ဆံုးပါးသြားတာ၊ တရား၀င္ အေမြဆက္ခံမယ့္ သူမ်ားတဲ့ မိသားစုမ်ဳိးေတြစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမမ်ဳိးေတြေပါ့၊ "ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အ႐ႈပ္အရွင္းကင္းေအာင္ ပိုင္ရွင္ ေတြက အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွ နာမည္ေျပာင္းတာ မဟုတ္ဘဲ ၀ယ္ၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈ ခိုင္မာေအာင္ နာမည္ေျပာင္း ထားၾကတယ္၊ ဒီလိုနည္းလမ္းေတြကိုလည္း ရွာေဖြ ၾကံဆလာၾကတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္က ေျမေဈးေတြ တရိပ္ရိပ္ထိုးတက္လာ တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းေလာက္မွာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အမည္ေပါက္ဖို႔အတြက္ နာမည္ေျပာင္းတာေတြ ပိုမ်ားလာတာ ေတြ႕ရတယ္"ဟု ၀ါရင့္အက်ဳိးေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္က ဆိုသည္။

ေျမဂရန္မ်ားစနစ္သစ္ျဖင့္ ထြက္လာျခင္းက ပိုင္ဆိုင္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစသည့္ အားသာခ်က္ရွိေသာ္လည္းအခ်ဳိ႕ေသာ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားက အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျမရွင္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထိုးခကို အဆမတန္ျမင့္မားစြာ ေတာင္းခံလာတတ္ျခင္းမ်ဳိးကို ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တိုက္ခန္းအေရာင္း အ၀ယ္တစ္ခုတြင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးေၾကာင္းလည္း ၎ကရွင္းျပသည္။

"၂၀၁၀ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွာ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက သိန္း ၄၀၀ တန္တဲ့ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းအေရာင္းအ၀ယ္မွာ ေျမပိုင္ရွင္က အသိ သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးခကို တိုက္ခန္းရဲ႕ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေတာင္းခဲ့တာမ်ဳိးၾကံဳခဲ့ရ ဖူးပါတယ္၊ တကယ္တမ္းအိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္မွာ ေျမရွင္အသိ သက္ေသအတြက္ ေပးရတာက ႏွစ္သိန္း၊ သံုးသိန္းကေန အမ်ားဆံုး ငါးသိန္းေလာက္အထိပဲ ရွိတယ္၊ ဒီေတာ့ ဒါဟာမွ်တမႈမရွိတဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ ျမင္တယ္"ဟု ရွင္းျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား ရပိုင္ခြင့္ပိုမိုေတာင္းခံသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ အိမ္ျခံေျမေလာကအတြက္ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္းလည္း ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ က အၾကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ယူနတီအိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မွ မန္ေနဂ်ာဦးေဇာ္ေဇာ္က စည္ပင္မွအနာ ဂတ္ကာလတြင္ ထုတ္ေပးမည့္ဂရန္သစ္မ်ားသည္ အိမ္ျခံေျမဂရန္ဆိုင္ရာလံုျခံဳမႈ အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ထင္ျမင္ခ်က္ကိို ေျပာသည္။

"စည္ပင္က အခုလိုဂရန္သစ္ေတြ ထုတ္ေပးလိုက္တာက အိမ္ျခံေျမ အတြက္ေကာင္းပါတယ္၊ အခုေနာက္ဆံုး ထုတ္လိုက္တဲ့ ဂရန္ ေတြမွာ hologram ပါတဲ့အတြက္ အတုလုပ္ဖို႔ခက္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ့အျမင္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အသစ္ထပ္ထုတ္မယ့္ ဂရန္သစ္ေတြက စာရြက္စာတမ္းဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ လံုုျခံဳမႈ ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ခိုင္မာမႈရွိေသာ ဂရန္စနစ္သစ္ေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၌ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူ ၾကန္႔ၾကာစရာမလိုေတာ့ဘဲ ပိုမိုလြယ္ကူ လ်င္ျမန္ လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေဇာ္ေဇာ္ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီမွလံုျခံဳေရးစနစ္ပါေျမဂရန္ သစ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းက တည္ေဆာက္ ေရးေလာက အတြက္လည္း အက်ဳိးရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕ နယ္အေျခစိုက္ေဆာက္လုပ္ေရးတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"စည္ပင္က အခုလိုေျမဂရန္အသစ္ ေတြထုတ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္က ေကာင္းတဲ့အခ်က္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွာျဖစ္ပြားတဲ့ တခ်ဳိ႕ ျပႆနာေတြက ေျမဂရန္ အ႐ႈပ္အရွင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာ။ အခုစနစ္သစ္နဲ႔ ထုတ္ထားတဲ့ ဂရန္ေတြက အတုလုပ္ဖို႔ ဘယ္လိုမွမလြယ္ကူဘူး။ ကြ်န္ေတာ့ အထင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဂရန္တု ေပၚေပါက္တဲ့ျပႆနာကို ၈၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း ေလာက္အထိ ေျပလည္သြားႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္တယ္"ဟု ေျပာသည္။

REFERENCE --> mmtimes.com