Pages

Sunday, June 16, 2013

( GRACE ) အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း(ရန္ကုန္)

အိမ္ၿခံေၿမ ႏွင္႔ ပက္သက္လာလွ်င္ ေအာက္ပါ လိပ္စာႏွင္႔ ဖုန္း နံပါတ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

အမွတ္(28-B) ေၿမညီထပ္၊ သီတာလမ္း၊ ေက်ာက္ေၿမာင္းၾကီးရပ္ကြက္၊တာေမြ၊ရန္ကုန္
ဖုန္း= 01.540352 - 095074442 - 0910 78555 - 09731 86888 - 09730 49996