Pages

Monday, June 10, 2013

ပြဲတုိင္းေက်ာ္ အိမ္ၿခံေၿမ (FMI City) အထူး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း(ရန္ကုန္)

(FMI City) အိမ္ၿခံေၿမမ်ားႏွင္႔ ပက္သက္လာလွ်င္ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ဖုန္း =0950 31577 - 0951 16063 - 09730 58793 - 09730 58795 - 01.684965 - 682455(Ext; 1517)