Pages

Thursday, August 15, 2013

ထပ္ျမင့္တိုက္ခန္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာသံုး အမိႈက္ျပြန္စနစ္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ရန္ စတင္သတ္မွတ္
အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဂ်ာနယ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ အထပ္ျမင့္ တိုက္ခန္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာသံုး အမိႈက္ျပြန္စနစ္ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ရန္ စတင္သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္း ရရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္းရွိ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား၌ အမိႈက္မ်ားအား စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္သည္ကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ အမိႈက္ သိမ္းဆည္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ႀကံဳေနရေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ နည္းတူ တိုက္ခန္းမ်ားရွိ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားအား အမိႈက္ျပြန္ မွတစ္ဆင့္ အေဆာက္အအံု၏စု ေပါင္းအမိႈက္ကန္အတြင္းသို႔ စြန္႔ပစ္သည့္စနစ္အား ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အထပ္ျမင့္လူေနတိုက္ခန္းေတြမွာ အမိႈက္ ျပြန္နဲ႔ စြန္႔ပစ္တဲ့စနစ္ကို ၾသဂုတ္လပိုင္းမွာ စတင္ေဆာင္ရြက္မယ္၊ ဒီစနစ္က တိုက္ခန္းမီးဖိုေခ်ာင္ကေန စြန္႔ပစ္အမိႈက္ကို အမိႈက္ကန္ထဲ တိုက္႐ိုက္ေရာက္သြားေအာင္ ျပြန္စနစ္နဲ႔ ပစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အခုက အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ငါးခု ေလာက္ပဲ ျပြန္စနစ္အမိႈက္ပစ္တာကို သံုးေသးတယ္၊ ဒီလိုမ်ဳိးကိုအထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုတိုင္း သံုးသြားႏိုင္ ရင္ ပိုေကာင္းမယ္ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အအံုတည္ေဆာက္ပါက ပါ၀င္မည့္ လူေနတိုက္ခန္း အေရအတြက္ လိုက္ အမိႈက္ျပြန္စနစ္၊ မိလႅာစနစ္၊ ေရသံုးစြဲမႈစနစ္ စသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား စီမံကိန္းေရးဆြဲ၍ တင္ျပရာ၌ ထည့္သြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစနစ္အား ယခုကာလတြင္ အသစ္ထပ္မံ တည္ေဆာက္မည့္ လူေနတိုက္ခန္း ပါ၀င္သည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား၌ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။


Ref : Myanmar Property Journal