Pages

Monday, June 10, 2013

ေရႊအိမ္ကမၻာ အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း(ရန္ကုန္)

အိမ္ၿခံေၿမ ႏွင္႔ ပက္သက္လာလွ်င္  ေအာက္ပါ လိပ္စာ ႏွင္႔ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြုယ္ပါ။

အမွတ္(276) ပထမထပ္-ယာ ၊ (39) လမ္းအထက္ဘေလာက္ ၊ ေက်ာက္တံတား၊ ရန္ကုန္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း မွ ၀င္ပါ။
ဖုန္း =  01. 245585 - 246663 - 706677 - 09431 33981 - 0949 253715