Pages

Thursday, February 18, 2016

တုိက္ခန္းေရာင္းမည္ ဦးရာလူ

စီးပြါးေရးလုပ္ရန္အတြက္ ေနရာေကာင္း

 ေၿမညီတုိက္ခန္း  ေရာင္းမည္
တုိက္ခန္းအက်ယ္ (11.6' x 47' )  ႏွစ္ခန္း ေရာင္းမည္။
(ခ) ၂ လမ္း ၊ ၿမိဳသစ္ ခ ရပ္ကြက္ ၊ ေပါက္ေတာ၀အနီး၊ အင္းစိန္ ၊

ေရာင္းေစ်းက ေဒါင္႔ခန္း သိန္း  (၃၅၀) 
              အလယ္ခန္း သိန္း (၂၅၀) 

စိတ္၀င္စားလုိ႔ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္လုိပါက
ဖုန္း 0973124126 သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။