Pages

Thursday, August 7, 2014

ေဇာ္လင္းေထြးမွ ေရာင္းမည္ ငွါးမည္။ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ပါ။

: ၃ရပ္ကြပ္ ကမာရြက္ ပထမထပ္ ေရာင္းမည္ ေဟာခန္း ၁၈ေပ ၄၈ ယခု ၄လြာေရာက္ေနၿပီ သိန္း၉၅၀ ညွိဳ႕ႏွိဳင္းေစ်း ၂ႏွစ္ခြဲေပး ၆ထပ္ေဆာက္မည္ၿပီးရင္ သိန္း၁၀၀၀ေက်ာ္မည္ ရင္းႏွီးထားရင္ေကာင္းမည္

၁ရပ္ကြပ္ ကမာရြက္ ဗဟိုလမ္းမႀကီးေနာက္ေက်ာကပ္ ရြာမဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီး ၄ လြာေရာင္းမည္ ၿပင္ဆင္ၿပီး ၆၅၀သိန္း ။

 ၁ရပ္ကြက္ကမာရြတ္ ေၿမညီထပ္ေရာင္းမည္ ကားပါကင္ပါ ထပ္ခိုးပါ ၁၅ေပ ၆၀ တိုက္သစ္ သိန္း၁၅၀၀

 ဒဂုံအေရွ႕၁၂၈ ေၿမကြက္အမွက္၂၀၈သိန္း၃၂၀

ဒဂုံအေရွ႕ ၁၂၇ရပ္ကြက္ ေၿမကြပ္အမွက္၅၆၉ သိန္း၃၂၀


 ကမာရြက္(၁)ရပ္ကြပ္ ဗဟိုလမ္းေနာက္ေက်ာကပ္ ပတၿမားလမ္းေၿမညီထပ္ေရာင္းမည္သိန္း၆၃၀ညွီဳ႕ႏွိဳင္းေစ်း။


: အေရွ႕ဒဂုံေၿမကြက္ေရာင္းမည္ ၂ကြက္တြဲ သိန္း၇၅၀ပါမစ္ေၿမ

ေဇာ္လြင္ေထြး ဆက္သြယ္ရန္ ၀၉၄၂၀၀၅၈၁၉၂