Pages

Monday, July 1, 2013

(ေရႊေၿမသစ္) အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း (ရန္ကုန္)အိမ္ၿခံေၿမ ႏွင္႔ ပက္သက္လာလွ်င္ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။
ဖုန္း01 226727 - 0951 11529 - 0954 07559

၁။     ျပည္လမ္းမ                             0.621 ဧက                                                                  ညႇိႏိႈင္း
၂။     ျပည္လမ္းမ                             1ဧက                        1sqft                                          5.5 သိန္း
၃။     ျပည္လမ္းမ                             85'x85'                      1sqft                                         6 သိန္း
၄။     ကမာၻေအးလမ္းမ                      0.388 ဧက                 1sqft                                        4.5 သိန္း
၅။     ကမာၻေအးလမ္းမ                      140'x140' ေျမ             1sqft                                       5.5 သိန္း
၆။     ကမာၻေအးလမ္းမ                      65'x85 L ကြက္            RC1                                         27000 သိန္း
၇။     ကမာၻေအးလမ္းမ(ဂုတ္)              100'x70' BN1                                                             17000 သိန္း
၈။     က်ိဳက္၀ိုင္းလမ္းမ                      60'x90' ေျမ                                                                27000 သိန္း
၉။     မင္းဓမၼလမ္းမ                          2.5 ဧက                     1sqft                                       2.5 သိန္း
၁၀။   မင္းဓမၼလမ္းမ                          100'x110'                  ေျမ                                           45000 သိန္း
၁၁။   ေ၀ဇယႏာၱလမ္းမ                      40'x60' BN2                                                               8500 သိန္း
၁၂။   ေ၀ဇယႏာၱလမ္းမ                      80'x60' BN1                                                               8500 သိန္း
၁၃။   သံသုမာလမ္းမ                         80'x80' Lကြက္            ဆိုင္ဖြင့္စီးပြားလုပ္ရန္ေနရာေကာင္း   16000 သိန္း
၁၄။   သံသုမာလမ္းမ                         40'x100'                    RC2                                          6500 သိန္း
၁၅။   သံသုမာလမ္းမ(ေက်ာကပ္)         20'x60'                      PT1                                          800 သိန္း
၁၆။   သစၥာလမ္းမ                            80'x80'                      ေျမ                                           17000 သိန္း
၁၇။   သံသုမာလမ္းသြယ္                    100'x100'                  ေျမ                                           ညႇိႏိႈင္း
၁၈။   အင္းယားၿမိဳင္လမ္းမ                  70'x110'                    ေျမ                                          25000 သိန္း
၁၉။   အင္းယားၿမိဳင္လမ္းမ                  40'x100'                    RC2                                          17000 သိန္း
၂၀။   လမ္းသစ္လမ္းမ                       45'x70'                      RC1                                          6500 သိန္း
၂၁။   ဖိုးစိန္လမ္းမ                            150'x150'                  ေျမ အငွား                                  90 သိန္း
၂၂။   ျပည္လမ္းမ                             65'x130'                    RC2 အငွား                                 80 သိန္း
၂၃။   နတ္ေမာက္လမ္းသြယ္                85'x85' တိုက္သစ္        RC3,5MBR                                 US$ 12000
၂၄။   ရန္ကင္း၊သာယာေရႊျပည္အိမ္ရာ    140'x80'                    RC2,6MBR,A/C6,Ph                    S$ 10000
၂၅။   ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမ                    30'x50'                      4F+Ph                                       1850 သိန္း
၂၆။   အမွတ္၃လမ္းမ                        5.5 ဧက                     ေျမ1ဧက                                    2500 သိန္း