Pages

Monday, June 17, 2013

GOLDEN ROYAL အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း(ရန္ကုန္)

အိမ္ၿခံေၿမ ႏွင္႔ ပက္သက္လာလွ်င္ ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

အမွတ္(၈၄) ပထမထပ္၊ ဗဟုိလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္၊
ဖုန္း = 09731 64526 - 0951 94087 - 01. 537876