Pages

Sunday, June 9, 2013

ေရႊဥေဒါင္းမင္း အိမ္ၿခံေၿမ ကား ႏွင္႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း(ရန္ကုန္)

အိမ္ၿခံေၿမ ကိစၥႏွင္႔ေသာ္၄င္း ၊ ကားကိစၥႏွင္႔ေသာ္၄င္း ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင္႔ေသာ္၄င္း အခက္အခဲၿဖစ္ေနလွ်င္
ဖုန္း 0951 48486 - 0986 31606 - 0985 86103 - 0945 0058012  သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။